אתרים למכירה

בדף זה נפרסם אתרים (פרוייקטים גמורים) שעומדים למכירה.

כול האתרים הינם אתרים שנבדקו על ידינו לפני פרסומם
אנחנו נדאג לבדוק על כול אתר נתונים רלוונטים: מערכת עליה נבנה הפרוייקט, טראפיק, רמת עיצוב, וותק האתר ודומיין. משך פיתוח ומי עומד מאחורי הפיתוח. כמו כן מודל כלכלי שיש לפרוייקט

מחשבון להערכת שווי לאתר אינטרנט: מחשבון